top of page

Makuleringsintyg

Efter att ni fått  certifikat på er klimatkompensation makulerar vi kolkrediterna. Hur detta går till kan du läsa mer om nedan.

 

Här kommer vi i framtiden också redovisa alla makuleringar vi genomfört. Listan kommer fyllas på med historiska makuleringar allt eftersom.

Vad innebär makulering?
Att makulera betyder att förstöra eller att göra någonting ogiltigt. I det här fallet innebär makuleringen av kolkrediter att dessa blir ogiltiga och inte kan handlas med eller användas till något annat. Klimatnyttan för de makulerade krediterna tillfaller därför den som betalat för dem genom klimatkompensation.

Hur går makuleringen till?

När en månad är slut sammanställer vi det antal ton som sålts genom respektive projekt. Därefter genomför vi  makuleringen i något av de register där vi har våra projekt. Projekt som är certifierade av CDM, så kallade Certified Emission Reductions (CER) makuleras i Unionsregistret  som administreras av Energimyndigheten. Klimatkompensation som är certfierade Verified Emission Reductions makuleras i Gold Standards Impact Registry (tidigare Markit). Vanligtvis sker makuleringen 2-5 veckor efter köpet.

Bevis på att makulering skett

Själva makuleringsprocessen går till enligt ovan. Det betyder att just er kompensation tillsammans med andra ordrar ingår i en större makulering.  Genom ert ordernummer kan vi därför ange i vilken makulering er klimatkompensation ingår.

bottom of page